Google
 

Sunday, May 20, 2007

RANCANGAN PENGAJARAN

KESUSASTERAAN MELAYU ( TINGKATAN 5 )
SEMESTER 1 SEMESTER 2


MINGGU

SKOP / KAJIAN


CATATAN


Minggu 1


Lukisan Zaman ( Puisi Moden )

- Pengenalan kepada Sajak

- Perkembangan sajak
Minggu 2


- Biodata penyajak

- Perkara-perkara yang perlu ada dalam pen-

ciptaan sajak
Minggu 3


Aspek kajian

- Biodata pengarang

- Tema dan persoalan

- Maksud keseluruhan
Minggu 4


- Bentuk / binaan

- Nada

- Sikap dan perasaan penyajak
Minggu 5


- Amanat dan pengajaran

- Gambaran masyarakat

- Unsur bahan
Minggu 6


Sajak Sebelum Merdeka

- Di Telapak Ibu

- Damai

- Ke Makam Bonda

- Pada Tanah Yang Indah


Aspek kajian

secara menyeluruhMinggu 7


Sajak Tahun 60-an dan 70-an

- Apa Di Takut Pada Malam

- Kawan

- Gunung Pagi
Minggu 8


Sajak Tahun 80-an

- Akhlak

- Semalu

- Masihkah Kau Bermain Seruling
Minggu 9


Latihan / Ujian Puisi Moden
Minggu 10


Kelapa Nan Sebatang

- Pengenalan kepada cerpen

- Ciri-ciri cerpen
Minggu 11


Aspek kajian Kelapa Nan Sebatang

- Sinopsis

- Tema persoalan

- Watak perwatakan

- Plot

- Gaya bahasa

- Mesej / pengajaran

- Nilai kemanusiaan

- Unsur masyarakat / moral

- Teknik penulisan
Minguu 12


Mengkaji :-

Cerpen Lintah


Pengkajian ber-dasarkan aspek

kajianMinggu 13


Merah Banjir Di Hulu
Minggu 14


Cincin
Minggu 15


Memori Kehidupan
Minggu 16


Demi Musim
Minggu 17


Kepulangan
Minggu 18


Nenek
Minggu 19


Latihan / ujian cerpen / kelapa Nan Sebatang

meliputi semua aspek kajian
Minggu 20


Keris Laksamana Bentan

- Pengenalan kepada drama

- Bentuk drama
Minggu 21


- Perkembangan drama

- Perkara yang dititikberatkan dalam pemen-

tasan drama
Minggu 22


- Rekaan utama

- Malang

- Matinya Seorang Pahlawan
Minggu 23


- Penantian

- Pengadilan

- Latihan / Ujian


SEMESTER 2
MINGGU

SKOP / KAJIAN

CATATAN


Minggu 1


Tumpuan kepada :-

a. Penantian


Semua aspek

kajianMinggu 2


b. Rekaan Utama
Minggu 3


c. Pengadilan
Minggu 4


Latihan / Ujian drama secara keseluruhan
Minggu 5


Antologi Puisi ( Lukisan Zaman )

a. Puisi klasik

- pantun

- syair

- seloka

- gurindam


- Bentuk

- Ciri-ciri

- Tema / persoalan

- Gaya puitisMinggu 6


Antologi Puisi ( Lukisan Zaman )

a. Puisi klasik

- pantun

- syair

- seloka

- gurindam


- Bentuk

- Ciri-ciri

- Tema / persoalan

- Gaya puitisMinggu 7


Antologi Puisi ( Lukisan Zaman )

a. Puisi klasik

- pantun

- syair

- seloka

- gurindam


- Bentuk

- Ciri-ciri

- Tema / persoalan

- Gaya puitisMinggu 8


Antologi Puisi ( Lukisan Zaman )

a. Puisi klasik

- pantun

- syair

- seloka

- gurindam


- Bentuk

- Ciri-ciri

- Tema / persoalan

- Gaya puitisMinggu 9


b. Puisi Moden - Sajak


Aspek :-

- Bentuk

- Gaya bahasa

- Keindahan

- Nada

- Maksud puisiMinggu 10


b. Puisi Moden - Sajak


Aspek :-

- Bentuk

- Gaya bahasa

- Keindahan

- Nada

- Maksud puisiMinggu 11


b. Puisi Moden - Sajak


Aspek :-

- Bentuk

- Gaya bahasa

- Keindahan

- Nada

- Maksud puisiMinggu 12


b. Puisi Moden - Sajak


Aspek :-

- Bentuk

- Gaya bahasa

- Keindahan

- Nada

- Maksud puisiMinggu 13


Kajian novel ( Mereka Yang Tertewas )

- Ulangkaji secara keseluruhan
Minggu 14


Kajian novel ( Mereka Yang Tertewas )

- Ulangkaji secara keseluruhan
Minggu 15


Kajian novel ( Mereka Yang Tertewas )

- Ulangkaji secara keseluruhan
Minggu 16


Kajian novel ( Mereka Yang Tertewas )

- Ulangkaji secara keseluruhan
Minggu 17


Perbincangan / Ulangkaji semua teks


- Soalan tahun

lepas

- Teknik menjawab

- Latihan

- Soalan Ramalan

- Seminar SasteraMinggu 18


Perbincangan / Ulangkaji semua teks
Minggu 19


Perbincangan / Ulangkaji semua teks
Minggu 20


Perbincangan / Ulangkaji semua teks
Minggu 21


Perbincangan / Ulangkaji semua teks
Minggu 22


Perbincangan / Ulangkaji semua teks
Minggu 23


Perbincangan / Ulangkaji semua teks

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home